سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اس ام اس عاشقانه خنده دار 2013

اس ام اس عاشقانه خنده دار 2013

 

یه روز یه چینیه میره با?ی کوه داد میزنه :

« سا ?وهیو ?ن هین شین تا نیی »

یهو از کوه صدا میاد :

کصافط ! خیلی سخت بود یه بار دیگه بگو... :))

 

 

اس ام اس خنده دار جدید 92

 

 

بعض? وقتا عقل حکم م?کنه از خر ش?طون ب?ا?

پا??ن ،سوار اسب ش?طون بشی !

 

 

اس ام اس خنده دار جدید 92

 

 

 

سیاست های غلط به این میگن :

سیاثط ، صیاصت ، ثیاصت ، سیاصط ، ثیاثت ، صیاست ، صیاثط …

 

 

اس ام اس خنده دار جدید 92

 

 

میگن : تو قیامـت تک تک دیوارها ، مبل ها و فرش هایی که بهشون دماغ مالیدی

میان شهادت میدن...

حا? دیگه خود دانید!!!